जनगणना

जिल्ला जनगणना कार्यालय स्थापना

रुकुम पश्चिममा जिल्ला जनगणना कार्यालय स्थापना गरिएको छ । २०७८ सालमा सञ्चालन हुने १२ औं जनगणना सञ्चालनका लागि जिल्ला कार्यालय…