आत्महत्या

कोरोनाको संकटपछि आत्महत्याको अबस्था

गोपाल ढकाल विश्वव्यापी रुपमा नै जटिल समस्या बन्दै गएको छ आत्महत्या । यसको रोकथाम तथा जनचेतना अभिवृद्धिको उद्देश्यका साथ प्रत्येक…