Input your search keywords and press Enter.

चिस्साको दबाई : ह्याँती गर्ने कुरा

एमएल ओली
अइलाले मात्र होइन पैलाले पनि गर्थे हेर्ने । फरक यत्ति हो कि उइलाले आँफूलाई मात्र गथ्र्यो तर अइलाले जम्मैलाई गरेल्च । नात्तिनोई दिनबार कत्नाम्रा च्याट्ट पर्या आछन् । कैले काँई तमाँई हाम्रा नजरले धोक्का दिइकन नाम्रोलाई पनि ननाम्रो देखाउँछ र मात्र भ्mवाँक चल्छन् । हजुरको पुस लाइयो त्यो चाइयो । उस्सैतो, भनिकन त्यसलाई हेल्चेक्राँई नगर्नु होला । आच्छु, पुसको जारो टुप्पि ठारो भन्ने दिन आइया हेर्ने । सप्पैले त्यो छिर्ने भुन टाल्लेनु होला । तेख्न धपाउने काम ता नेताउ हो क्यारै भनिकन उताउ भर नपर्नोई । तेइपनि चुनाउ आइकन माङ्ने ट्याम भैद्या क्या कसो हुँन्त्यो ? अर्काउ भर परीकन उत्तानो पर्नु भन्दा घोप्टो पर्जानोई । त्यसो गर्दा सप्पै प्वाँल ढोक्किन्चन् हेर्ने ।
हजुरको चिस्सो धपाउने उदिविदि धेरै छन् हेर्ने । कोइले तात्तो पानी खाइकन, कोइले चिस्सो पानी खाइकन । रिसचको अध्ययनले देखानुसार हजुरको चिस्सोलाई चिस्सैले धपाउने रहैछ हेर्ने । फलामलाई फलामैले खार्यास्तो । त्यो पनि भित्रौ भन्दा भाइरो चिस्सो भौत टक्करा हेर्ने । हजुरका सिसिन्वाहरू तात्तिकन पसिना छ्याल्लब्याल्ल हेर्ने । बोत्तल्लैसित कर्याम्म पारीकन हजुरका गालामा झर्याम्म पार्ने बित्तिकै त्यो छारी तेखो बा आपनि पत्तासाप छेर्दै कत्ता हो कता । यत्ति गर्ने ताइबी पायो भन्या त्यो सातकोष पर भाइन्च । ह्वाँपछी ता क्यार्न भन्ने हो र ? उइता हो नि हजुरको ट्याक्क पर्याउ नाच्चो र च्याट्ट पर्याउ गीत पनि आइन्च ः
चिस्सो धपाउ बोत्तलको पानीले सित्ती नाम्रो मान्दैने नानीले
धानको भात गल्ता गरे गाल्लैमा जान्च हात छट्टाउने बाँनीले ।
चिस्सो भगाउने अर्को जुक्ति अगेनामा ढुक्ति पनि हो । पट्किने दाउराको धुन्नी जगायो एक काम दुई पन्त । क्या गज्जपको काइदा नइयाँ लुगा पनि हाल्लिने चिस्सो पनि फाल्लिने । काइदाले फाइदा हुन्च हेर्ने । सप्पैलाई पुसले छुइसक्यो मुङ्सिरौं बदाई पुसौं लदाई नहोई क्यारै कामना गरौं । मुङ्सिरले धेरैलाई बदाई चखाउँदै आउँच । बद्दाई खाले भनिकन मख्ख नपर्या हुुन्च पुसा चिस्साले कलाल्च हेर्ने । सब्बेरै दिन नबुर्दै, नाक्चाबाट जुम्ल्या झर्ना लर्काउदै आइरन्च । उइता हो हजुरको दूदमा पल्क्यिाउ बिरालो जस्तै । सप्पै सङसात्याहरूले त्योबाट जोग्गिने जुक्ति ननिकाल्ने हो भन्यापचि यसले क्या क्या साक्का राह्क्च होई ? स्याँनो कुबानाउँ होला यो, कुरै गर्ने हो भन्या सप्पैको आत्तमा बुजाउने, कोइलाई नपिर्याउँने, सप्पैलाई हँसाउने, कोइलाई नफसाउँने, सप्पैलाई स्वाँउने, कोइलाई नर्वाँउने । यल्ले सोज्जालाई पदाउने, बाङ्ङालाई लदाउने, गरिपलाई घेराउने, धनीलाई छेराउने, मुर्कलाई जुदाउने र विद्धानलाई कुदाउने गरेल्च हेर्ने ।
हजुरको चिस्सोलाई झारफुक र धाँमीझाँक्री कम्माइकन हुन्च कि ? डाङ्टर र वैद्यलाई सम्माइकन हुँन्च ? दुईचार साल टर्याउन पापची भन्यास्तो हुँन्त्योई हेर्ने ? यो ता लाई क्यार्न भन्ने हो र ? सार्रै छट्टाउँछ यार । पोर परार्नु केराकेटीलाई सुईले, बँइस्यालाई दुईले, अद्बँइस्यालाई रुईले र जुक खाला बुराबुरीलाई फुँईले चिस्सो कत्ता पथाउरिन्त्यो कत्ता ? कै लै चाइया ताक्नु पाईया भन्नु बरु बिरालाउ काट्टो पाइजाँने तेखो थाई हुन्नत्यो ? अइल ता हजुरको मँक्की कोइनई भन्नेलाई पनि कन्ने बनाल्च हेर्ने । हेक्का नराक्ने हो भन्या यल्ले कोइलाई बाँक्की राह्क्नेवाला छैन । यल्ले निउँ मात्र नभइकन पिहँु पनि खोज्दैछ तेख्खो बीज माँसेल्नोई । ह्याँत्ती गर्ने कुरा, तमाँई हाम्ले समाजबात नल्याउदै त्यल्ले सोज्जै साम्यबात ल्याल्चई भन्नु हुन्च ? समाप्त

Share Button

First and best news portal from rukum for world.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *