Input your search keywords and press Enter.

मिक नेपालद्वारा अभिभावकहरु संग अन्तरक्रिया

जयमान बुढामगर
भूमे
रुकुम पूर्व भूमे गाउँपालिकाका बिद्यालयहरुमा प्रारम्भिक तह पढाई कार्यक्रम सम्बन्धित एक दिने अभिबाभकहरुसंग अन्तरक्रिया कार्यक्रम संचालन गरिएको छ । गाउँपालिकामाका बिभिन्न बिद्यालयहरुमा चार जना शिकाइ उत्पेरकद्वारा आधारभूत बिद्यलयहरुमा अभिभावकहरु संग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन भैरहेको मिक नेपालकी सिकाइ उत्पेरक बेदना बुढा मगरले बताईन ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बिद्यमलय गतिविधीमा अभिबाभकको संलग्नता, शैक्षिक सामाग्रीको प्रयोग, बिद्यार्थीहरुको पढाई, सिकाई, शिक्षक, बिद्यार्थी र अभिबाभकहरुको जिम्मेवारी र कार्यन्वयन बिषयमा अन्तरक्रिया केन्द्रित रहेको छ । सिकाइ सामाग्री लगाएत कक्षागत शिकाइको अभिलेख तालिका पनि मिक नेपालले नै बिद्यालयहरुमा उपलब्ध पहिले नै शिक्षकहरुलाइ तालिम दिई बितरण गरि सकेको छ ।

Share Button

First and best news portal from rukum for world.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *