Input your search keywords and press Enter.

आहा गजल : निर्मल खडका (निर्जल)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • निर्मल खडका निर्जल
    भुमे गाउपालिका ८, कोर्जा रुकुम पूर्व

तिमीले त्रास देउ हेर, धाकले हुदैन ।
आमाको काख जस्तो तिम्रो, काखले हुदैन ।

प्रेमलाइ पैसासंग रुपान्तरण गर्छौ किन ?
माया प्रेम जस्तो चिज यहाँ, लाखले हुदैन ।

तिम्रो घरमा चौरासी ब्यन्जन खाना पाक्छ
तिमीलाई मेरो घरको सिस्नु, सागले हुदैन ।

चन्द्रमा जस्तो तिम्रो रुप भएर के भयो र ?
यदि मनको सुन्दर छैनौ भने, च्वाकले हुदैन ।

Share Button

First and best news portal from rukum for world.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *